Інформація про видання

Назва видання: "Східна Європа: економіка, бізнес та управління"

Про видання: У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Науковий журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

Фахова реєстрація (категорія "Б"): Наказ МОН України від 24 вересня 2020 року № 1188 (додаток №5)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля; 292 Міжнародні економічні відносини.

Засновник видання: ЗВО "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури".

ISSN (Online): 2518-1971

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського:  Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Crossref: Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Східна Європа: економіка, бізнес та управління 

Тематичні розділи журналу:
1. Економіка.
2. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.
3. Менеджмент.
4. Маркетинг.
5. Підприємництво та торгівля.
6. Міжнародні економічні відносини.

Головний редактор:

Фісуненко Павло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу, декан економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Заступник головного редактора:

Спірідонова Кіра Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та підприємництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.