"СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ" № 1/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Shevtsova S.A.
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF CRONY CAPITALISM SYSTEM

Кобзар Н.І., Уфімцева О.Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Турко М.О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА АДАПТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Demchenko N.V., Kozyryeva O.V.
STRATEGIC PARTNERSHIP OF UKRAINE: DECLARATIONS AND REALITIES

Загорельська Т.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Саламацкая О.Ю.
МАРКЕТИНГОВОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ УКРАИНЫ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бородін М.О., Щеглова О.Ю., Галич Є.Г.
ЕКОНОМІЧНА ЕНЕРГІЯ КОРПОРАЦІЙ

Верхоглядова Н.І., Лисенко Ю.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГОД

Герасимова О.Л.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ

Кононова І.В.
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Морозова Є.П.
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Спірідонова К.О.
ВИКОРИСТАННЯ АУТСТАФФІНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Щеглова О.Ю., Бородін М.О.
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ З ОЦІНКИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кобзар Н.І., Кірієнко О.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ступнікер Г.Л.
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Bilskaya O.V.
ORIGINS OF FORMATION OF SOCIAL INNOVATION IN TRANSITION ECONOMY

Лаухіна Л.М.
ЧАСТОТА НАСТАННЯ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ І ТЯЖКІСТЬ ЇХ НАСЛІДКІВ

Макарова Г.С.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Грабовський І.С.
ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

Onyshchenko Yu.I.
BANKING BUSINESS MODELS IN UKRAINIAN BANKING SYSTEM

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Іваницька Т.Є.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кононова О.Є.
ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Онищенко В.Е.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЕТ И АУДИТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ»